adbanner

Er det nødvendigt for din virksomhed at lave en kemisk APV?

arbejdsmiljøkoordinator uddannelse

En kemisk APV er påkrævet hos enhver virksomhed, der arbejder med kemi

Her er formålet at lave en risikovurdering af alle kemiske produkter og materialer. Yderligere er der for virksomheder, der arbejder med kemi, et krav om, at alle ansatte og medarbejdere der har med de risikofyldte stoffer at gøre, at de skal vejledes i brugen og hvordan de forholder sig hvis der skulle ske uheld.

Arbejdsmiljøgruppen har udarbejdet en fin guide dig til hvordan du skal udføre en kemisk APV i din virksomhed. Den kan også hjælpe dig med at blive dig klogere på, hvordan du overholder lovgivningen og øger sikkerheden på arbejdspladsen. 

En kemisk APV skal være helhedsorienteret 

I lovgivningen for udarbejdelsen af en kemisk APV står der skrevet, at denne skal være helhedsorienteret. Dette betyder ganske enkelt, at alle de processer der indeholder arbejde eller håndtering af kemi, skal afdækkes og de farer eller risici der er ved udførslen af arbejdes skal beskrives og vurderes samt være tilgængelig for alle medarbejdere i nærheden af de kemiske stoffer eller produkter. Det er din opgave som arbejdsgiver at risikovurdere arbejdet med en helhedsorientering og give dine medarbejdere besked om de foranstaltninger der skal gøre sig gældende på arbejdspladsen under håndteringen. 

Der skal være et produktkatalog for alle kemiske stoffer og produkter 

Hvis der er tale om at der arbejdes med kemiske produkter på arbejdspladsen, så skal det først og fremmest gøre sig gældende, at alt kemi skal have det vedlagte produktkatalog tilgængeligt for alle de medarbejdere der skal håndtere stofferne. Derudover skal der lægges en kemikaliehåndtering klar, hvor det står skrevet hvordan at produkterne skal anvendes og hvad medarbejderne eventuel skal foretage sig, hvis der alligevel opstår uheld til trods for de beskrevne foranstaltninger. 

Skal du have en særlig uddannelse for at måtte arbejde med kemiske stoffer?

Der er nogle kemiske stoffer der kræver at der er forudgået en særlig uddannelse. Her gælder det, at alt arbejde med styren, asbest, asfalt, epoxy og isocyanat, kræver dertilhørende uddannelser for at der kan udføres opgaver med disse kemiske stoffer.

I disse tilfælde er der nemlig tale om giftige eller meget giftige, ætsende eller eksplosive kemiske produkter eller stoffer. Stoffer, som der skal tages ekstra hånd om, for at der ikke opstår arbejdsskader eller uheld på arbejdspladsen der kan have betydning for medarbejdernes sikkerhed. 

Som arbejdsgiver har du ansvaret for der er udført og lavet en kemisk APV

Det er dig som arbejdsgiver der har ansvaret for at udføre den kemiske APV. Denne skal ydermere være tilgængelig for alle de medarbejdere der arbejder med de farlige kemiske stoffer eller produkter. Her skal det klargøres, hvilke farlige kemiske stoffer der er til stede på arbejdspladsen om som medarbejderne kan komme ud for at være i kontakt med samt en beskrivelse af, hvordan arbejdet skal udføres for at det er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvis det er muligt, er det arbejdsgiverens pligt at bytte de farlige kemiske stoffer ud med andre mindre skadelige kemikalier, såfremt at dette er muligt.